HP EliteDisplay S140u 14-inch USB Portable Monitor user manual download (Page 3 of 20)

Languages: Finnish
Pages:20
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 20
Tietoja tästä oppaasta
Tässä oppaassa on tietoja näytön ominaisuuksista, näytön asetusten tekemisestä sekä teknisistä
tiedoista.
VAROITUS!
Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä
saattaa koitua vahinkoja tai jopa hengenvaara.
HUOMIO:
Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa
vahingoittaa laitteistoa tai johtaa tietojen menetykseen.
HUOMAUTUS:
Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee tärkeitä lisätietoja.
iii
Sample
This manual is suitable for devices