HP EliteDisplay S140u 14-inch USB Portable Monitor user manual download (Page 19 of 20)

Languages: Finnish
Pages:20
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 20
4
Lisätiedon etsiminen
Tuotetuki
HUOMAUTUS:
Näytön käyttöoppaat ja uusimmat ohjaimet löytyvät osoitteesta
support
.
Jos käyttöohjeesta ei löydy vastausta kysymykseen, voit ottaa yhteyttä tukipalveluun. Yhdysvalloissa
tukipalvelu on saatavilla osoitteessa
go/contactHP
.
Kansainvälinen tukipalvelu on saatavilla osoitteessa
country/us/en/
wwcontact_us.html
. Tukipalvelun tarjoamat palvelut:
Voit jutella verkossa HP-teknikon kanssa
HUOMAUTUS:
Jos keskustelua ei ole saatavilla tietyllä kielellä, se on saatavilla englanniksi.
Tukipalvelun puhelinnumerot
Etsi HP-palvelukeskus
Valmistelut ennen puhelua tekniseen tukeen
Jos näytön ongelma ei ratkea tämän osion ohjeita noudattamalla, voit joutua soittamaan tekniseen
tukeen. Pidä seuraavat tiedot saatavilla, kun soitat:
Näytön mallinumero
Näytön sarjanumero
Ostopäivämäärä laskusta
Olosuhteet, joissa ongelma esiintyy
Saadut virhesanomat
Laitteistokokoonpano
Käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen nimet ja versiot
Tyyppikilven sijainti
Näytön tyyppikilvessä ilmoitetaan varaosanumero, tuotenumero ja sarjanumero. Tietoja voidaan
tarvita otettaessa yhteyttä HP-tukeen tai huoltoon näyttöä koskevissa asioissa. Tyyppikilvet sijaitsevat
näytön pohjassa. Suoja on irrotettava, jotta ne voidaan nähdä.
1.
Avaa suoja ja aseta sekä näyttö että suoja tasaiselle pinnalle.
2.
Vedä kotelo varovasti pois näytöstä.
Katso ohjeet kohdasta
Suojan kiinnittäminen
sivulla
4
.
Tuotetuki
13
Sample
This manual is suitable for devices