HP DreamColor Z24x user manual download (Page 6 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 54
Toimintopainikkeen toimintojen vaihtaminen
......................................................................................
27
Toimintopainikkeen merkkivalojen säätäminen
..................................................................................
27
Automaattisen lepotilan käyttö
...........................................................................................................
27
OSD-valikon käyttäminen
...................................................................................................................
28
Värinhallinta
........................................................................................................................................
32
Värin esiasetukset
.............................................................................................................
32
Värikalibrointi - tehdasasetus
.............................................................................................
33
Värikalibrointi - käyttäjä
......................................................................................................
34
Auto EDID Update (Automaattinen EDID-päivitys)
............................................................
34
Liite A
Tekniset tiedot
......................................................................................................................................
35
Malli Z24x
...........................................................................................................................................
35
Näyttötarkkuuden oletusasetuksien tunnistaminen
............................................................................
35
Liite B
Tuki ja vianmääritys
.............................................................................................................................
37
Yleisimpien ongelmien ratkaiseminen
................................................................................................
37
Tuotetuki
.............................................................................................................................................
38
Ennen kuin soitat tukipalveluun
..........................................................................................................
38
Liite C
Määräykset
...........................................................................................................................................
40
FCC:n (Federal Communications Commission Notice) ilmoitus
........................................................
40
Muutokset
..........................................................................................................................
40
Kaapelit
..............................................................................................................................
40
FCC:n logolla merkittyjen tuotteiden yhdenmukaisuus (vain Yhdysvallat)
.........................................
40
Canadian Notice
.................................................................................................................................
41
Avis Canadien
....................................................................................................................................
41
Euroopan unionin säännöksiä koskeva ilmoitus
.................................................................................
41
Saksa, ergonomia
..............................................................................................................................
41
Japanese Notice
.................................................................................................................................
42
Korean Notice
.....................................................................................................................................
42
Virtajohtimia koskevat vaatimukset
....................................................................................................
42
Japanin virtajohtoa koskevat vaatimukset
.........................................................................
42
Tuotteen ympäristötiedot
....................................................................................................................
42
ENERGY STAR® -hyväksyntä
..........................................................................................
42
Materiaalien hävittäminen
..................................................................................................
43
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella .. 43
HP:n kierrätysohjelma
........................................................................................................
44
Kemialliset aineet
...............................................................................................................
44
Vaarallisten aineiden rajoitukset (RoHS)
...........................................................................
44
Turkin EEE-asetus
.............................................................................................................
45
vi
Sample
This manual is suitable for devices