HP DreamColor Z24x user manual download (Page 53 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 54
11363-2006
11363-2006
Turkin EEE-asetus
EEE-asetuksen mukainen
EEE Yönetmeli
ğ
ine Uygundur
Ukrainan haitallisten aineiden rajoitus
Tämä laitteisto on yhdenmukainen Ukrainan hallituksen 3. joulukuuta 2008 (nro 1057) hyväksymien –
teknisiä säännöksiä koskevien – vaatimusten kanssa liittyen tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöön
sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa.
Tuotteen ympäristötiedot
45
Sample
This manual is suitable for devices