HP DreamColor Z24x user manual download (Page 52 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 54
Tämä tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa oleva merkki osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava
kunnan osoittamaan keräyspisteiseen. Käytöstä poistettujen laitteiden lajittelu ja kierrätys säästää
luontoa ja edistää sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia. Kysy lisätietoja käytöstä poistettujen
laitteiden vastaanottopisteistä kunnan jätehuollosta tai laitteen ostopaikasta.
HP:n kierrätysohjelma
HP kannustaa asiakkaita kierrättämään käytetyt elektroniikkalaitteet, HP:n tulostuskasetit ja ladattavat
akut. Lisätietoja kierrätysohjelmista on osoitteessa
recycle
.
Kemialliset aineet
HP antaa asiakkailleen tietoja tuotteissaan käytetyistä kemiallisista aineista lain ja säädösten, kuten
REACH-asetuksen (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006)), vaatimalla tavalla. Tiedot tämän
tuotteen sisältämistä kemikaaleista ovat osoitteessa
go/reach
.
Vaarallisten aineiden rajoitukset (RoHS)
Japanilainen säädös, jonka määrittelee spesifikaatio JIS C 0950, 2005, määrää, että valmistajien on
annettava raaka-ainesisältöselostus tietyistä sähkölaitteista, joita tarjotaan myyntiin 1. heinäkuuta
2006 alkaen. JIS C 0950 -sisältöselostus tälle tuotteelle on nähtävänä osoitteessa
go/jisc0950
.
44
Liite C
Määräykset
Sample
This manual is suitable for devices