HP DreamColor Z24x user manual download (Page 51 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 54
Seuraava ENERGY STAR® -hyväksyntämerkki on kaikissa ENERGY STAR® -hyväksynnän
saaneissa näytöissä:
EPA otti käyttöön näyttöjen ja tietokoneiden ENERGY STAR® -ohjelman määritykset, jotta
sähkönkulutusta ja ilmansaastumista vähennettäisiin käyttämällä kodeissa ja työpaikoilla energiaa
säästävämpiä laitteita. Yksi tapa saavuttaa tämä tavoite on käyttää Microsoft Windowsin
virranhallintatoimintoa, joka vähentää virrankulutusta, kun laite ei ole käytössä.
Virranhallintatoiminnon avulla tietokone siirtyy vain vähän virtaa kuluttavaan lepotilaan, kun käyttäjä ei
ole käyttänyt laitetta vähään aikaan. Kun toimintoa käytetään yhdessä ENERGY STAR® -
hyväksynnän saaneen ulkoisen näytön kanssa, toiminto tukee myös näytön vastaavia
virranhallintaominaisuuksia. Mahdollisten energiasäästöjen hyödyntämiseksi käyttäjien on käytettävä
ENERGY STAR -hyväksynnän saaneiden tietokoneiden ja näyttöjen oletusarvoisia
virranhallintaominaisuuksia. ENERGY STAR® -hyväksynnän saaneiden tietokoneiden oletusarvoiset
virranhallintaominaisuudet on määritetty siten, että ne toimivat seuraavasti, kun laitetta käytetään
verkkovirralla:
Ulkoinen näyttö sammuu, kun se on ollut käyttämättä 15 minuuttia.
Tietokone siirtyy vain vähän virtaa käyttävään lepotilaan, kun se on ollut käyttämättä 30
minuuttia.
ENERGY STAR® -hyväksynnän saaneet tietokoneet poistuvat vain vähän virtaa käyttävästä
lepotilasta ja ENERGY STAR® -hyväksynnän saaneet näytöt toimivat jälleen, kun käyttäjät jatkavat
tietokoneen käyttöä. Esimerkkejä tästä ovat virta- tai lepotilapainikkeen painaminen, tulosignaalin
vastaanottaminen syöttölaitteesta ja tulosignaalin vastaanottaminen Wake On LAN (WOL) -toimintoa
käyttävän verkkoyhteyden kautta.
Lisätietoja ENERGY STAR® -ohjelmasta, sen ympäristöeduista sekä virranhallintatoiminnon avulla
saavutettavista mahdollisista energian- ja rahansäästöistä on EPA ENERGY STAR® -
virranhallintasivustossa osoitteessa
powermanagement
.
Materiaalien hävittäminen
Joidenkin HP:n LCD-näyttöjen loistelamput sisältävät elohopeaa, joka voi vaatia erikoiskäsittelyä
elinkaarensa lopussa.
Tämän materiaalin hävittämistä voidaan säädellä ympäristönäkökohtien takia. Lisätietoja tuotteen
hävittämisestä tai kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin tai Electronic
Industries Allianceen (EIA) osoitteessa
.
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan
unionin alueella
Tuotteen ympäristötiedot
43
Sample
This manual is suitable for devices