HP DreamColor Z24x user manual download (Page 50 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 54
Japanese Notice
Korean Notice
Virtajohtimia koskevat vaatimukset
Näytön virtalähteessä on automaattinen linjakytkentä (ALS). Tämän ominaisuuden avulla näyttö toimii
tulojännitteillä 100–120 V tai 200–240 V.
Näytön mukana tullut virtajohtosarja (taipuisa johto tai pistotulppa) täyttää käyttöä koskevat
vaatimukset siinä maassa, josta laite on ostettu.
Jos tarvitset virtajohtimen jotakin toista maata varten, hanki kyseisessä maassa käytettäväksi
hyväksytty virtajohdin.
Tuotteen virtajohdon tulee olla mitoitettu niin, että se vastaa laitteen arvokilvessä mainittuja jännite- ja
virta-arvoja. Johdon nimellisjännitteen ja -virran tulisi olla suurempi kuin tuotteeseen merkitty
nimellisjännite. Tämän lisäksi on johtimen halkaisijan oltava vähintään 0,75 mm tai 18 AWG, ja
johdon on oltava pituudeltaan 1,8–3,6 m. Jos sinulla on kysyttävää käytettävän virtajohdon tyypistä,
ota yhteys valtuutettuun HP-palveluntarjoajaan.
Virtajohtimen tulee kulkea niin, ettei se joudu puristuksiin ja ettei sen päällä kävellä. Huomiota on
kiinnitettävä erityisesti johtimen pistokkeeseen, pistorasiaan sekä kohtaan, josta johdin lähtee
koneesta.
Japanin virtajohtoa koskevat vaatimukset
Käytä vain tämän tuotteen mukana tullutta virtajohtoa, kun käytät laitetta Japanissa.
VAROITUS:
Älä käytä tämän tuotteen mukana tullutta virtajohtoa muiden tuotteiden kanssa.
Tuotteen ympäristötiedot
ENERGY STAR® -hyväksyntä
ENERGY STAR® -kumppanina Hewlett-Packard Company on noudattanut EPA:n parannettua
tuotemääritys- ja sertifiointimenettelyä varmistaakseen, että ENERGY STAR® -logolla merkityt
tuotteet ovat ENERGY STAR® -hyväksyttyjä asianmukaisten energiatehokkuuden ENERGY STAR®
-ohjeiden mukaisesti.
42
Liite C
Määräykset
Sample
This manual is suitable for devices