HP DreamColor Z24x user manual download (Page 49 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 54
Jos sinulla on kysyttävää tästä FCC:n ilmoituksesta, voit kirjoittaa osoitteeseen:
Hewlett Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas 77269-2000
Tai soittaa numeroon +1(281) 514 3333
Selvitä tuotteen tunnistamista varten tuotteessa oleva osa-, sarja- tai mallinumero.
Canadian Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations. Voi ICES- 3c (B) /NMB 3c (B)
Avis Canadien
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.
Euroopan unionin säännöksiä koskeva ilmoitus
CE- merkillä varustetut tuotteet ovat yhtä tai useampaa seuraavien EU- direktiivien mukaisia
kumppanin käytettävissä:
Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettu direktiivi
2004/108/EY. Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettu direktiivi 2009/125/EY.
R&TTE-direktiivi 1999/5/EY RoHS-direktiivi 2011/65/EY.
Näiden direktiivien noudattaminen on mahdollista käyttämällä Grafiikkamuistin
kaistanleveysvaatimusten mukainen Euroopan harmonisoitu standardeja.
Ilmoitus määräystenmukaisuudesta löytyy seuraavalta Web-sivustolta:
certificates
.
(Etsi tuotemallin nimi tai sen säännösten mukainen mallinumero (RMN), joka on merkitty
viranomaisten ilmoitukset -tarra.)
Yhteysosoite sääntelyä koskevissa asioissa on Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger
Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany.
Saksa, ergonomia
GS-hyväksynnän omaavat HP-tuotteet ovat sovellettavien ergonomisten vaatimusten mukaisia, kun
niitä käytetään osana HP:n GS-hyväksytyistä tietokoneista, näppäimistöistä ja näytöistä
muodostuvien järjestelmien osina. Tuotteiden mukana toimitetut asennusohjeet sisältävät
kokoonpanotiedot.
Canadian Notice
41
Sample
This manual is suitable for devices