HP DreamColor Z24x user manual download (Page 48 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 54
C
Määräykset
FCC:n (Federal Communications Commission Notice)
ilmoitus
Tämä laite on testattu ja sen on todettu vastaavan FCC:n sääntöjen 15. osassa määritettyjä
digitaalisten laitteiden Class B-luokan vaatimuksia. Vaatimusten tarkoituksena on varmistaa
kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään asuinrakennuksessa. Laite
synnyttää, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden
mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Minkään tietyn asennuksen
häiriöttömyyttä ei kuitenkaan taata. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai
televisiovastaanottoon, minkä voi todeta käynnistämällä laitteen ja sammuttamalla sen, käyttäjän
kannattaa yrittää korjata häiriöt jollakin seuraavista toimenpiteistä:
Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiirissä oleviin pistorasioihin.
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- tai TV-asentajalta.
Muutokset
FCC:n vaatimuksesta käyttäjälle on ilmoitettava, että kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita
Hewlett Packard Company ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää
laitetta.
Kaapelit
Tähän laitteeseen tehtävissä liitännöissä on käytettävä suojattuja kaapeleita, joissa on metalliset RFI/
EMI -liitinkotelot jotta ne ovat FCC:n sääntöjen ja määräysten mukaisia.
FCC:n logolla merkittyjen tuotteiden yhdenmukaisuus
(vain Yhdysvallat)
Tämä laite vastaa FCC:n sääntöjen osan 15 määräyksiä. Käyttö on sallittu seuraavalla kahdella
ehdolla:
1.
Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
2.
Laitteen on siedettävä vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien ne, jotka saattavat saada sen
toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti.
Yhteystiedot tuotekyselyjä varten:
Hewlett Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, Texas 77269-2000
Voit myös soittaa numeroon +1-800-HP-INVENT (+1 800 474-6836).
40
Liite C
Määräykset
Sample
This manual is suitable for devices