HP DreamColor Z24x user manual download (Page 45 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 54
B
Tuki ja vianmääritys
Yleisimpien ongelmien ratkaiseminen
Seuraavassa taulukossa on lueteltu mahdollisia vikoja, niiden aiheuttajia ja suositeltavia
korjaustoimenpiteitä.
Ongelma
Todennäköinen syy
Ratkaisu
Näyttö on tyhjä tai kuva
vilkkuu.
Virtajohto on irti.
Kiinnitä virtajohto.
Virta on katkaistu etupaneelin
virtapainikkeella.
Paina etupaneelin virtapainiketta.
HUOMAUTUS:
Jos virtapainikkeen painamisella ei ole
vaikutusta, paina sitä ja pidä sitä alhaalla 10 sekunnin
ajan, niin virtakytkimen lukitus aukeaa.
Videokaapelia ei ole kytketty
asianmukaisesti.
Liitä videokaapeli oikein. Katso lisätietoja kohdasta
Näytön asentaminen
sivulla
5
.
HUOMAUTUS:
Jos käytät DisplayPort-tuloa, varmista,
että kaapeli on liitetty DisplayPort IN -liittimeen, joka
sijaitsee näytön takana keskellä. Näyttö ei toimi, jos
kaapeli on kytketty DisplayPort OUT -liittimeen.
Näytön tyhjennys on aktivoitunut.
Aktivoi näyttö painamalla jotakin näppäimistön näppäintä
tai liikuttamalla hiirtä.
Näytönohjaimen yhteensopivuus.
Avaa kuvaruutunäyttö ja valitse
Video Input
(Videosisääntulo) -valikko. Aseta
Input Auto-Switch
Source
(Syötä automaattisen lähdön vaihto) -asetukseksi
Disable
(poista käytöstä) ja valitse syöte automaattisesti.
Näyttö ei käynnisty.
Virta on katkaistu näytön
takapaneelin päävirtakytkimellä.
Kytke virta päävirtakytkimestä.
Kuva on epäselvä, samea
tai liian tumma.
Kirkkaus on liian heikko.
Avaa kuvaruutunäyttö ja valitse
Color Space
(väriavaruus) >
Adjust Luminance
(Säädä luminanssi),
jotta voit säätää luminanssin skaalan tarpeen mukaan.
Terävyys on liian pehmeä.
Avaa kuvaruutunäyttö ja valitse
Color Adjustment
(värinsäätö) >
Sharpness
(Terävyys), jotta voit valita
terävyystason.
Check Video Cable
(Tarkista videokaapeli)
-viesti näkyy näytöllä.
Näytön videokaapeli on irti.
Kytke asianmukainen videokaapeli tietokoneen ja
monitorin välille. Varmista, että virta on katkaistu
tietokoneesta, ennen kuin kytket videokaapelin.
Näytöllä näkyy
teksti
”Input Signal Out of
Range”
.
Videotarkkuuden ja/tai
virkistystaajuuden asetukset ovat
suurempia kuin mitä näyttö pystyy
käyttämään.
Muuta asetuksiksi tuetut arvot (katso
Näyttötarkkuuden
oletusasetuksien tunnistaminen
sivulla
35
).
Näyttölaite on sammunut,
mutta ei tuntunut menevän
virtaa säästävään
valmiustilaan.
Näytön virransäästöominaisuus ei
ole käytössä.
Avaa kuvaruutunäyttö ja valitse
Management
(hallinta) >
Auto-Sleep
(automaattinen lepotila) ja aseta
käyttöönotettava
terävyystaso.
Yleisimpien ongelmien ratkaiseminen
37
Sample
This manual is suitable for devices