HP DreamColor Z24x user manual download (Page 42 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 54
Värikalibrointi - käyttäjä
Lukuun ottamatta alkuperäistä paneelin väritilaa, loppukäyttäjä voi kalibroida kunkin väriavaruuden
käyttäjän kalibrointiohjelmistolla, joka toimitetaan laitteen mukana ja kolorimetrillä (kolorimetri sisältyy
erikseen myytävän HP DreamColor Calibration Solution (HP DreamColor- kalibrointisarjan)).
Käyttäjän kalibrointiohjelma on Windows-pohjainen sovellus, joka vaatii Windows 7:n tai tätä
uudemman käyttöjärjestelmän. Kalibrointiprosessissa käytetään seuraavia vaiheita:
1.
Aseta näytön ohjeet sisältävä levy isäntätietokoneen CD- tai DVD-soittimeen.
2.
Asenna käyttäjän kalibrointiohjelma isäntätietokoneelle.
3.
Aseta kolorimetri DreamColor Calibration Solutions (HP DreamColor -kalibrointiratkaisu) -
sarjasta näyttöpaneelin eteen ohjeiden mukaan.
4.
Suorita kalibrointiohjelmisto ja noudata seuraavia vaiheita: Yksi väriavaruus voidaan kalibroida ja
nimetä kerrallaan. On olemassa kaksi eri kalibrointitapaa:
Ohjattu toiminto - sovellus kysyy kysymyksiä liittyen käyttäjän ympäristöön ja ehdottaa
käytettäviä asetuksia.
Asiantuntijatila - käyttäjää pyydetään syöttämään kaikki kalibroinnissa käytettävät
muuttujat.
Kun kalibrointi on valmis, arvot tallennetaan näytön muistiin. Viimeisimmät kalibrointiasetukset
voidaan ottaa uudelleen käyttöön koska tahansa kuvaruutunäytöllä (OSD).
Auto EDID Update (Automaattinen EDID-päivitys)
Oletusarvoisesti näyttö päivittää automaattisesti näytön EDID:n, kun väriavaruuksia vaihdetaan.
Jos automaattinen EDID päivitys on käytössä, EDID päivitetään kaikille tuloliitännöille aina, kun
vaihdat aktiivisen väriavaruuden esiasetuksen. Jos automaattinen EDID-päivitys on käytössä, kullekin
syötteelle asetetaan tehtaan oletusasetukset alkuperäistä väriavaruutta varten.
Voit ottaa Auto EDID -päivityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä kuvaruutunäytössä.
1.
Aktivoi painikkeet painamalla jotakin viidestä oikealla puolella olevasta etupaneelin painikkeesta.
2.
Avaa kuvaruutunäyttö painamalla alempaa
Open Menu
(avaa valikko) -valikkoa.
3.
Valitse kuvaruutunäytössä
Management
(hallinta) >
Auto EDID Update
(automaattinen EDID-
päivitys) ja valitse sitten joko
Enable
(ota käyttöön) tai
Disable
(poista käytöstä).
34
Luku 4
Näytön käyttäminen
Sample
This manual is suitable for devices