HP DreamColor Z24x user manual download (Page 41 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 54
Värin
esiasetus
Punainen pääväri
Vihreä pääväri
Sininen pääväri
White
Point
(Valkoin
en piste)
Gamma
Luminance
(Luminans
si)
(cd/m2)
u'
v'
u'
v'
u'
v'
sRGB
0,451
0,523
0,125
0,563
0,175
0,158
D65
sRGB
250
AdobeRGB
0,451
0,523
0,076
0,576
0,175
0,158
D65
2,2
250
BT.709
0,451
0,523
0,125
0,563
0,175
0,158
D65
2,4
120
Käyttäjä
Käyttäjä
Käyttäjä
Käyttäjä
Käyttäjä
Käyttäjä
Käyttäjä
Käyttäjä
Käyttäjä
Käyttäjä
Alkuperäine
n
Paneeli
Paneeli
Paneeli
Paneeli
Paneeli
Paneeli
Paneeli
2,2
Enintään
(100 %)
Käyttäjä voi säätää luminanssin kohdeluminanssi ylä- tai alapuolelle kullekin väriavaruudelle ja
ylläpitää päävärien ja valkoisen pisteen tarkkuutta.
RGB Adjust -värivalikoimia ei ole kalibroitu ja niihin sisältyvät:
Lämmin (noin 5000 K)
Neutraali (noin 6500 K)
Viileä (noin 9300 K)
Mukautettu (RGB) (käyttäjän säädettävissä olevat asetukset punaiselle, vihreälle ja siniselle)
Värikalibrointi - tehdasasetus
Kolme perusväritilaa sRGB, AdobeRGB ja BT.709 on kalibroitu tehtaalla ja yksisivuinen
kalibrointiraportti tulostetaan ja sisällytetään kunkin näytön pakkaukseen.
Alkuperäinen väriavaruus on määritetty tehtaalla tarjoamaan parhaan mahdollisen luminanssin.
Käyttäjän väriavaruuden oletusasetus on sama kuin alkuperäinen.
Tehtaan kalibrointiasetukset tallennetaan näytön muistiin ja ne voidaan ottaa uudelleen käyttöön
koska tahansa kuvaruutunäytöllä (OSD).
Värinhallinta
33
Sample
This manual is suitable for devices