HP DreamColor Z24x user manual download (Page 40 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 54
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Valikko ja viestinhallinta
Position (Sijainti)
Säädä valikon asemaa painikkeilla.
Paina Takaisin, kun olet valmis.
Peittävyys
Aseta peittävyysarvo
Takaosa
Aikakatkaisu
Aseta aikakatkaisuarvo
Takaosa
Määritä toimintopainikkeet
Määritä toimintopainike 1
Määritä toimintopainike 2
Määritä toimintopainike 3
Määritä toimintopainike 4
Toimintopainikkeen kirkkaus
Aseta kirkkausarvo
Takaosa
Bezel Button Auto-Fade (Painikkeiden
valot)
Ota käyttöön (noudata valikon
aikakatkaisua)
Poista käytöstä (aina päällä)
Takaosa
Takaosa
Information (Tiedot):
Nykyinen näyttötila: Näyttötila
Väriavaruus: Color Space (Väriavaruus)
Sarjanumero: Serial Number
(Sarjanumero)
Laiteohjelmiston versio:
Laiteohjelmiston tunnukset:
Viimeinen kalibrointi xxxxx tuntia
Taustavalotunnit xxxxx tuntia
Takaosa
Factory Reset (Tehdasasetusten
palautus)
Värinhallinta
Näytössä on sekä tavallinen että käyttäjän määritettävissä olevat väriavaruusasetukset tukevat
erilaisia asiakaskäyttöjä. Useimmat väriavaruudet on valmiiksi kalibroitu tehtaalla ja loppukäyttäjä voi
kalibroida ne uudelleen, kun käytössä on HP DreamColor Calibration Solution (HP DreamColor -
kalibrointisarja) (myydään erikseen). Kalibrointi sisältää näytön värintoistoalueen, RGB-päävärien,
gamman ja luminanssin hallinnan. RGB Adjust -värivalikoimia ei ole kalibroitu eikä niitä voi kalibroida.
Värin esiasetukset
Kalibroitujen väriavaruuksien esiasetukset määritetään seuraavasti:
32
Luku 4
Näytön käyttäminen
Sample
This manual is suitable for devices