HP DreamColor Z24x user manual download (Page 36 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 54
Tässä virransäästötilassa näyttö pimenee, taustavalo sammutetaan ja LED- merkkivalo muuttuu
keltaiseksi. Näyttö käyttää alle 0,5 W virtaa tässä tilassa. Näyttö herää säästötilasta kun
isäntätietokone lähettää aktiivisen signaalin näytölle (esimerkiksi jos aktivoit hiiren tai näppäimistön).
Voit poistaa automaattisen lepotilan käytöstä kuvaruutunäytössä. Avaa kuvaruutunäyttö (OSD)
painamalla jotakin viidestä etulevyn painikkeesta painikkeiden aktivoimiseksi ja paina sitten alempaa
Avaa valikko
-painiketta. Paina kuvaruutunäytössä
Management
(hallinta) >
Auto-Sleep
(automaattinen lepotila) >
Disable
(poista käytöstä).
OSD-valikon käyttäminen
Näyttövalikon toiminnoilla käyttäjä voi säätää näytön kuvan mieleisekseen. Avaa näyttövalikko
seuraavasti:
1.
Aktivoi painikkeet painamalla jotakin viidestä oikealla puolella olevasta painikkeesta.
2.
Avaa kuvaruutunäyttö painamalla alempaa
Open Menu
(avaa valikko) -valikkoa.
3.
Etupaneelin neljällä toimintopainikkeella voit selata, valita ja säätää valikkovalintoja. Painikkeen
tarrat vaihtelevat riippuen aktiivisesta valikosta tai alivalikosta.
HUOMAUTUS:
Harmaita kuvaruutunäytön valikkokohteita ei tueta valitulla videosisääntulolla ja
asetuksilla.
Seuraavassa taulukossa esitetään näyttövalikon (On-Screen Display, OSD) valinnat sekä niiden
toiminnan kuvaukset.
28
Luku 4
Näytön käyttäminen
Sample
This manual is suitable for devices