HP DreamColor Z24x user manual download (Page 35 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 54
Kytke yhden näytön DisplayPort OUT seuraavan näytön DisplayPort IN -porttiin, kunnes näyttöjä on
haluttu määrä.
Jos haluat kullekin näytölle eri tiedot, varmista että laitteesta lähtevät näytöt määritetään DisplayPort-
1.2 -tilaan edellä kuvatulla tavalla.
DisplayPort-monitoistoon liitettävien näyttöjen määrä riippuu useista tekijöistä, kuten kunkin näytön
tarkkuuksista ja näytteenottoaikaväleistä ja grafiikkasuorittimen ominaisuuksista tai upotetusta
grafiikkajärjestelmästä. Lue lisää näytönohjaimen ominaisuuksista näytönohjaimen mukana
toimitetusta käyttöoppaasta.
Toimintopainikkeen toimintojen vaihtaminen
Voit muuttaa ylimmän tason etupaneelin painikkeiden toimintoja niiden oletusarvoista niin, että kun
painikkeet otetaan käyttöön, voit käyttää nopeasti useimmin käytettyjä valikon vaihtoehtoja.
Toimintopainikkeen toimintojen vaihtaminen:
1.
Avaa kuvaruutunäyttö (OSD) painamalla jotakin viidestä etulevyn painikkeesta painikkeiden
aktivoimiseksi ja paina sitten alempaa
Avaa valikko
-painiketta.
2.
Valitse kuvaruutunäytössä
Menu and Message Control
(valikko ja viestinhallinta) >
Configure
Function Buttons
(määritä toimintopainikkeet) ja valitse jonkin käytettävissä olevista
vaihtoehdoista uudelleenmääritettäville painikkeelle.
Toimintopainikkeen merkkivalojen säätäminen
Toimintopainikkeen merkkivaloilla on automaattinen himmenemisominaisuus, joka on oletusarvoisesti
aktiivinen. Merkkivalot eivät himmene kuvaruutunäytön aikakatkaisuajan jälkeen. Voit muuttaa
merkkivalon käyttäytymistä niin, että ne eivät himmene ja voit myös säätää merkkivalojen kirkkautta
jos himmenemisominaisuus ei ole käytössä.
Toimintopainikkeen himmenemistoiminnon poistaminen käytöstä:
1.
Avaa kuvaruutunäyttö (OSD) painamalla jotakin viidestä etulevyn painikkeesta painikkeiden
aktivoimiseksi ja paina sitten alempaa
Avaa valikko
-painiketta.
2.
Valitse kuvaruutunäytössä
(valikko ja viestinhallinta) Bezel Button Auto-Fade
(Painikkeiden
valot) >
Disable (Always On)
(pois käytöstä (aina)).
Jos toimintopainikkeen himmenemisominaisuus on otettu pois käytöstä (kuten kuvattu yllä), voit
säätää etupaneelin painikkeiden kirkkautta ympäröivän valon mukaan.
Toimintopainikkeen kirkkauden vaihtaminen:
1.
Avaa kuvaruutunäyttö (OSD) painamalla jotakin viidestä etulevyn painikkeesta painikkeiden
aktivoimiseksi ja paina sitten alempaa
Avaa valikko
-painiketta.
2.
Valitse kuvaruutunäytössä
Menu and Message Control
(valikko ja viestinhallinta) >
Bezel
Button Brightness
(toimintopainikkeen kirkkaus) ja säädä painikkeiden kirkkaus
säätöasteikolla.
Automaattisen lepotilan käyttö
Näyttö tukee Kuvaruutunäyttö (OSD) -vaihtoehtoa nimeltä
Auto-Sleep Mode
(automaattinen
lepotila), jonka avulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näytön virransäästöominaisuuden. Kun
Auto-Sleep-tila on otettu käyttöön (käytössä oletusarvon mukaan), näyttö siirtyy virransäästötilaan
kun isäntätietokone viestittää alhaisen virran tilan (ei vastaanota vaaka- tai pystysignaalia).
Toimintopainikkeen toimintojen vaihtaminen
27
Sample
This manual is suitable for devices