HP DreamColor Z24x user manual download (Page 34 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 54
5.
Jos haluat muuttaa PIP:n kokoa, valitse kuvaruutunäytössä
PIP Size
(PIP:n koko) ja valitse
sitten joko
Large
(suuri) tai
Small
(pieni).
6.
Jos haluat muuttaa PIP:n kokoa, valitse kuvaruutunäytössä
PIP Size
(PIP:n sijainti) ja valitse
sitten
Top Left
(ylävasen),
Top Right
(yläoikea),
Bottom Left
(alavasen), tai
Bottom Right
(yläoikea).
DisplayPort-monitoisto
Jos käytät DisplayPortia ensisijaisena videosyöttölähteenä, voit monitoistaa muihin
ketjutuskokoonpanoon liitettyihin DisplayPort-näyttöihin. Voit kytkeä tietokoneeseen jopa neljä
näyttöä tässä kokoonpanossa, jos näytönohjain tukee tätä.
DisplayPort-monitoiston käyttö:
1.
Varmista, että DisplayPortia käytetään ensisijaisena videosisääntulona.
2.
Lisää toinen näyttö liittämällä DisplayPort-kaapeli päänäytön DisplayPort OUT -liittimen ja
toissijaisen monitoistonäytön DisplayPort IN -liittimeen tai toissijaisen ei-monitoistonäytön
DisplayPort- tuloliittimeen.
3.
Voit asettaa liitetyn näytön näyttämään saman kuvan kuin ensisijainen näyttö tai toisen kuvan.
Valitse kytketyn näytön kuvaruutunäytössä
Management
(hallinta) >
DisplayPort Output
(DisplayPort- lähtö) ja valitse jokin seuraavista:
a.
DisplayPort 1.1 -yhteensopivuustila
(oletus) - mahdollistaa saman videokuvan
lähettämisen kaikkiin määritettävään näyttöön tuleviin näyttöihin
b.
DisplayPort 1.2
- mahdollistaa eri kuvan lähettämisen kaikkiin määritettävään näyttöön
tuleviin näyttöihin
4.
Kun olet määrittänyt DisplayPort-yhteensopivuustilan kuvaruutunäytössä, aseta tietokoneen
käyttöjärjestelmän näyttöasetuksilla näyttötila toissijaiselle näytölle joko peilaamaan päänäytön
kuvaa tai laajentamaan toista näyttöä näyttämään päänäytöstä tulevaa eri kuvaa.
Jos haluat liittää lisää näyttöjä muihin laitteisiin (enintään neljä), ketjun viimeistä näyttöä lukuun
ottamatta kaikkien näyttöjen pitää tukea DisplayPort-monitoistoa.
26
Luku 4
Näytön käyttäminen
Sample
This manual is suitable for devices