HP DreamColor Z24x user manual download (Page 33 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 54
INF- ja ICM-tiedostojen asentaminen
Selvitettyäsi päivitystarpeen voit asentaa INF- ja ICM-tiedostot levyltä tai ladata ne internetistä.
Tiedostojen asentaminen levyltä
Asenna INF- ja ICM-tiedostot tietokoneelle levyltä seuraavasti:
1.
Aseta levy tietokoneen optiseen asemaan. Levyvalikko tulee näkyviin.
2.
Tarkastella
HP:n näytön ohjelmistoa koskevia tietoja
.
3.
Valitse
Install Monitor Driver Software
(Asenna näytönohjainohjelmisto).
4.
Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
5.
Varmista, että oikea resoluutio ja virkistystaajuus tulevat näkyviin Windowsin ohjauspaneelin
näytölle.
HUOMAUTUS:
Jos asentamisessa tapahtuu virhe, saatat joutua asentamaan digitaalisesti
allekirjoitetut näytön INF- ja ICM-tiedostot manuaalisesti levyltä. Katso HP:n näytön ohjelmistoa
koskevia tietoja -tiedostoa levyllä.
Lataaminen internetistä
INF-ja ICM-tiedostojen viimeisimmän version lataaminen HP-näyttöjen tukisivuilta.
1.
Katso
support
ja valitse country region (maa tai alue).
2.
Valitse
ohjaimet ja lataukset
-linkki ja kirjoita sitten
Z24x
hakuruutuun ja valitse
Siirry
-painike.
3.
Valitse malli valitse sitten kieli ja käyttöjärjestelmä.
4.
Lataa ohjelmisto ohjeiden mukaisesti.
Kuva kuvassa (PIP) - ja Picture-beside-Picture (PBP) -
toiminnon käyttö
Näyttö tukee sekä PIP:tä, jossa yksi lähde sijoitetaan toisen päälle ja PBP:tä, jossa yksi lähde
sijoitetaan toisen lähteen viereen joko vaaka- tai pystysuoraan.
PIP:n tai PBP:n käyttäminen:
1.
Liitä toissijainen syöttölähde näyttöön.
2.
Avaa kuvaruutunäyttö (OSD) painamalla jotakin viidestä etulevyn painikkeesta painikkeiden
aktivoimiseksi ja paina sitten alempaa
Avaa valikko
-painiketta.
3.
Valitse kuvaruutunäytössä
PIP Control
(PIP- ohjaus) >
PIP On/Off
(PIP päälle/pois päältä) ja
valitse sitten joko
Picture- in- Picture
(kuva kuvassa) tai
Picture-beside-Picture
(kuva kuvan
vieressä).
4.
Näyttö hakee toissijaisista syötteistä kelvollista syötettä ja käyttää kyseistä syötettä PIP-/PBP-
kuvalle. Jos haluat muuttaa PIP-/PBP-syötteen, valitse kuvaruutunäytössä
PIP Input
(PIP-syöte)
ja valitse haluamasi syöte (
DisplayPort-
,
DVI-
, tai
HDMI
).
INF- ja ICM-tiedostojen asentaminen
25
Sample
This manual is suitable for devices