HP DreamColor Z24x user manual download (Page 3 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 54
Tietoja tästä oppaasta
Tässä oppaassa on tietoja näytön ominaisuuksista, näytön asetusten tekemisestä sekä teknisistä
tiedoista.
VAARA
Tällä tavalla merkitty teksti tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa
koitua vahinkoja tai jopa hengenvaara.
VAROITUS:
Tällä tavalla merkitty teksti tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa
vahingoittaa laitteistoa tai johtaa tietojen menetykseen.
HUOMAUTUS:
Tällä tavalla merkitty teksti tarkoittaa, että kyseessä ovat tärkeät lisätiedot.
iii
Sample
This manual is suitable for devices