HP DreamColor Z24x user manual download (Page 24 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 54
HUOMAUTUS:
Näytössä on automaattinen kääntötunnistin, joka muuttaa automaattisesti
näytetyn kuvaruutunäytön vaakasuorasta asennosta pystysuoraan asentoon näyttöä
käännettäessä. Käytä käyttöjärjestelmän näyttöasetuksia kiertääksesi kuvaa näytössä
pystysuorasta näkymästä vaakasuoraan näkymään.
Näytön käynnistäminen
1.
Aseta näytön takana oleva päävirtakytkin On (päällä) -asentoon.
2.
Käynnistä tietokone virtakytkimestä.
3.
Kytke näyttöön virta painamalla sen etuosassa olevaa virtakytkintä.
VAROITUS:
Jos sama liikkumaton kuva näkyy näytössä pitkiä aikoja, se voi palaa kiinni siihen.*
Vältä näytön tällainen vaurioituminen käynnistämällä näytönsäästäjä tai sammuttamalla näyttö aina,
kun se jää käyttämättömäksi pitemmäksi aikaa. Kuvan palaminen näyttöön on mahdollista kaikissa
LCD-näytöissä. HP:n takuu ei kata näyttöjä, joissa kuva on palanut kiinni.
* Pitkällä ajalla tarkoitetaan kuvan pysymistä 12 peräkkäistä tuntia.
HUOMAUTUS:
Jos virtakytkimen painamisen jälkeen ei tapahdu mitään, virtakytkimen lukitus
saattaa olla käytössä. Poista tämä ominaisuus käytöstä pitämällä näytön virtakytkintä alhaalla 10
sekunnin ajan.
Kun näyttöön kytketään virta, näyttöön avautuu viiden sekunnin ajaksi näytön tilailmoitus. Viesti
ilmoittaa sillä hetkellä aktiivisena signaalina käytettävän tulon, automaattisen kytkimen
lähdeasetuksen (Käytössä tai Ei käytössä; tehtaan oletusasetus on Käytössä), oletusarvoisen
lähdesignaalin (tehtaan oletusasetus on DisplayPort), nykyisen esiasetetun näyttötarkkuuden ja
suositellun esiasetetun näyttötarkkuuden.
Näyttö hakee aktiivisesti signaalituloja löytääkseen aktiivisen tulon ja käyttää näytössä kyseistä tuloa.
Jos aktiivisia tuloja on kaksi tai enemmän, näyttö käyttää oletusarvoista tulolähdettä. Jos oletustulo ei
ole mikään aktiivisista tuloista, näyttö valitsee tulon tärkeysjärjestyksessä. Voit valita syöttölähteen
kuvaruutunäytössä. Avaa kuvaruutunäyttö (OSD) painamalla jotakin viidestä etulevyn painikkeesta
painikkeiden aktivoimiseksi ja paina sitten alempaa
Avaa valikko
-painiketta. Valitse
kuvaruutunäytössä
Video Input
(Videosisääntulo) ja valitse haluamasi syöttölähde.
16
Luku 3
Näytön asentaminen
Sample
This manual is suitable for devices