HP DreamColor Z24x user manual download (Page 21 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 54
Etupaneelin säätimet
Säädin
Toiminta
1
Toimintopainikkeet
Siirry näillä painikkeilla kuvaruutunäytössä perustuen merkkivaloihin, jotka palavat
kun kuvaruutunäyttö on auki.
2
Avaa valikko -painike
Avaa ja sulkee kuvaruutunäytön.
HUOMAUTUS:
Avaa valikko -painike ja toimintopainikkeet voidaan aktivoida
painamalla mitä tahansa painiketta, jotta painikkeiden tarrat tulevat näkyviin
näytön oikeaan reunaan ja painikkeen merkkivalot palavat.
3
Virtapainike
Käynnistää tai sammuttaa näytön.
HUOMAUTUS:
Varmista, että näytön takana oleva päävirtakytkin on ON (päällä)
-asennossa.
HUOMAUTUS:
Kuvaruutuvalikkosimulaattoria voi tarkastella HP:n asiakkaan
itsekorjausmediakirjastossa osoitteessa
go/sml
.
HUOMAUTUS:
Voit säätää toimintopainikkeen kirkkautta ja muuttaa kuvaruutunäytön painikkeiden
toimintoja. Katso lisätietoja kohdasta
Toimintopainikkeen merkkivalojen säätäminen
sivulla
27
ja
Toimintopainikkeen toimintojen vaihtaminen
sivulla
27
.
Etupaneelin säätimet
13
Sample
This manual is suitable for devices