HP DreamColor Z24x user manual download (Page 12 of 54)

Languages: Finnish
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 54
Varmista, ettei pistorasiaan kiinnitettyjen laitteiden kokonaisampeeriluku ylitä pistorasian
suurinta ampeerilukua ja ettei johtoon kiinnitettyjen laitteiden kokonaisampeeriluku ylitä johdon
suurinta ampeerilukua. Katso sähkökilvestä kunkin laitteen ampeeriluvut (AMPS tai A).
Aseta näyttö sellaiseen paikkaan, että pistorasia on lähellä ja helposti tavoitettavissa. Kun irrotat
näytön pistorasiasta, pidä kunnolla kiinni virtajohdon pistokkeesta. Älä koskaan irrota näyttöä
johdosta vetämällä.
Sammuta näyttö silloin, kun sitä ei käytetä. Voit pidentää näytön käyttöikää huomattavasti
käyttämällä näytönsäästäjää ja katkaisemalla virran silloin, kun näyttöä ei käytetä.
HUOMAUTUS:
HP:n takuu ei kata näyttöjä, joissa kuva on palanut kiinni.
Kotelossa olevat aukot ovat tuuletusta varten. Näitä aukkoja ei saa tukkia tai peittää. Älä
koskaan työnnä mitään esineitä sisään näistä aukoista.
Älä pudota näyttöä, äläkä aseta sitä epävakaalle alustalle.
Älä aseta mitään virtajohdon päälle. Älä astu virtajohdon päälle.
Aseta näyttö hyvin ilmastoituun paikkaan, pois voimakkaasta valosta. Vältä kuumuutta ja
kosteutta.
Kun irrotat näytön telineestä, aseta näyttö pehmeälle alustalle, jotta se ei naarmuunnu tai
rikkoudu.
Näytön puhdistaminen
1.
Katkaise virta näytöstä ja irrota liitäntäjohto laitteen takaosasta.
2.
Pyyhi pölyt näytön kuvaruudulta ja kotelosta pehmeällä ja puhtaalla antistaattisella liinalla.
3.
Poista pinttynyt lika seoksella, jossa on 50 % vettä ja 50 % isopropyylialkoholia.
VAROITUS:
Ruiskuta liinalle puhdistusainetta ja pyyhi näytön pinta varovasti kostealla liinalla. Älä
koskaan ruiskuta puhdistusainetta suoraan näytön pinnalle. Se voi valua etulevyn taakse ja
vahingoittaa näytön sähköisiä osia.
VAROITUS:
Älä koskaan puhdista näyttöä tai koteloa petrolipohjaisilla puhdistusaineilla, kuten
bentseenillä, ohenteella tai muilla tulenaroilla aineilla. Tällaiset kemikaalit saattavat vahingoittaa
näyttöä.
Näytön kuljettaminen
Säilytä näytön alkuperäinen pakkaus. Voit tarvita sitä myöhemmin, jos joudut kuljettamaan näyttöä.
4
Luku 2
Turvallisuus- ja huolto-ohjeet
Sample
This manual is suitable for devices