HP Compaq LA2405x user manual download (Page 8 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 28
Monitör ayarlar
ı
n
ı
yapmak için HP Display Assistant (HP Ekran Yard
ı
mc
ı
s
ı
)
H
ı
rs
ı
zl
ı
ğ
a kar
ş
ı
cayd
ı
r
ı
c
ı
l
ı
k, HP Display Assistant yaz
ı
l
ı
m
ı
üzerinden etkinle
ş
tirilir
DVI ve DisplayPort giri
ş
lerinde HDCP kopya korumas
ı
Monitör sürücülerini ve ürün belgelerini içeren yaz
ı
l
ı
m ve belge CD’si
ş
ük güç tüketimi gereksinimlerini kar
ş
ı
layan enerji tasarrufu özelli
ğ
i
Energy Star onayl
ı
Ak
ı
ll
ı
Yönetim Varl
ı
k Denetimi
A
ş
a
ğ
ı
daki mevzuat özellikleriyle uyumludur:
Avrupa Birli
ğ
i CE Yönergeleri
İ
sveç TCO Gereklilikleri
2
Bölüm 1
Ürün Özellikleri
Sample