HP Compaq LA2405x user manual download (Page 7 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 28
1
Ürün Özellikleri
HP LCD Monitörler
LCD (s
ı
v
ı
kristal ekran) monitörlerde etkin matris, ince film transistör (TFT) panel bulunur. Monitör
modelleri ve özellikleri
ş
unlard
ı
r:
LA1905wl ve LA1905wg modelleri, 1440 × 900 çözünürlü
ğ
e sahip 48,1 cm (19 inç) çapraz
görüntülebilir alanl
ı
ekran, art
ı
daha dü
ş
ük çözünürlükler için tam ekran deste
ğ
i; en boy oran
ı
korunarak maksimum görüntü boyutu sa
ğ
layan özel ölçeklendirmeye sahiptir
LA2205wg modeli, 1680 × 1050 çözünürlükte 55,88 cm (22 inç) çapraz görüntülenebilir alanl
ı
ekran, art
ı
daha dü
ş
ük çözünürlüklerde tam ekran deste
ğ
i; orijinal en boy oran
ı
korunurken
maksimum görüntü boyutu sa
ğ
layan özel ölçeklendirmeye sahiptir
LA22f ve LA2205wl modelleri, 1680 × 1050 çözünürlü
ğ
e sahip 55,88 cm (22 inç) çapraz
görüntülebilir alanl
ı
ekran, art
ı
daha dü
ş
ük çözünürlükler için tam ekran deste
ğ
i; en boy oran
ı
korunarak maksimum görüntü boyutu sa
ğ
layan özel ölçeklendirmeye sahiptir
LA2405wg ve LA2405x modeli, 1920 x 1200 çözünürlükte 60,96 cm (24 inç) çapraz
görüntülenebilir alanl
ı
ekran, art
ı
daha dü
ş
ük çözünürlükler için tam ekran deste
ğ
i; orijinal en/boy
oran
ı
korunarak maksimum görüntü boyutu sa
ğ
layan özel ölçeklendirme dahil
Oturma, ayakta durma veya iki yana hareket etme konumlar
ı
nda ekran
ı
n görülebilmesini
sa
ğ
layan, geni
ş
görüntüleme aç
ı
s
ı
E
ğ
ebilme özelli
ğ
i
Ekran
ı
dikey moda döndürebilme özelli
ğ
i
Dönü
ş
ve yükseklik ayar
ı
özellikleri
Panele monte esnek monitör çözümleri için ç
ı
kar
ı
labilir ayak
VGA analog deste
ğ
i için birlikte verilen VGA sinyal kablosuyla video sinyal giri
ş
i
Birlikte verilen DVI-D sinyal kablosuyla DVI üzerinden dijital görüntüyü desteklemek için video
sinyal giri
ş
i
DisplayPort üzerinden dijital görüntüyü desteklemek için video sinyal giri
ş
i (DisplayPort kablosu
birlikte verilmez)
Bir bilgisayar ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
(bilgisayara ba
ğ
lan
ı
r) ve iki ayg
ı
t ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na (USB
ayg
ı
tlar
ı
na ba
ğ
lan
ı
r) sahip USB 2.0 hub
Monitörün USB hub’
ı
n
ı
bilgisayar
ı
n USB konektörüne ba
ğ
lamak için verilen USB kablosu
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir hoparlör çubu
ğ
unu destekler
Sistem taraf
ı
ndan destekleniyorsa tak ve kullan özelli
ğ
i
Ekran
ı
n yandan görülmesini engellemek üzere filtre (ayr
ı
sat
ı
n al
ı
n
ı
r) takmak için gizlilik filtresi
yuvalar
ı
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
kablo kilidi için monitörün arkas
ı
nda güvenlik yuvas
ı
seçene
ğ
i
Kablolar
ı
n ve kordonlar
ı
n yerle
ş
tirilmesi için kablo yönetimi
Kolay kurulum ve ekran en iyi duruma getirmesi için birkaç dilde Ekran Menüsü ayarlar
ı
HP LCD Monitörler
1
Sample