HP Compaq LA2405x user manual download (Page 5 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 28
İ
çindekiler
1
Ürün Özellikleri
................................................................................................................................................
1
HP LCD Monitörler
...............................................................................................................................
1
2
Monitörü Kurma
..............................................................................................................................................
3
Katlanm
ı
ş
Monitör Ayak Taban
ı
n
ı
Açma
..............................................................................................
3
Arka Bile
ş
enler
.....................................................................................................................................
4
Kablolar
ı
Ba
ğ
lama
................................................................................................................................
5
Ön Panel Denetimleri
...........................................................................................................................
6
Monitörü Ayarlama
...............................................................................................................................
7
Monitörü Açma
.....................................................................................................................................
9
USB Ayg
ı
tlar
ı
n
ı
Ba
ğ
lama
....................................................................................................................
10
Monitör Ayak Taban
ı
n
ı
Ç
ı
karma
.........................................................................................................
11
Monitörü Monte Etme
........................................................................................................
12
Derecelendirme Etiketlerinin Yeri
.......................................................................................................
13
Kablo Kilidi Takma
..............................................................................................................................
13
3
Daha Fazla Bilgi Bulma
................................................................................................................................
14
Ba
ş
vuru K
ı
lavuzlar
ı
............................................................................................................................
14
Ürün Deste
ğ
i
......................................................................................................................................
14
Ek A
Teknik Özellikler
......................................................................................................................................
15
LA1905wl/LA1905wg Modelleri
..........................................................................................................
15
LA2205wg Modeli
...............................................................................................................................
16
LA2205wl/LA22f Modelleri
..................................................................................................................
17
LA2405wg Modeli
...............................................................................................................................
18
LA2405x Modeli
..................................................................................................................................
19
Önceden Ayarlanm
ı
ş
Ekran Çözünürlüklerini Tan
ı
ma
.......................................................................
21
LA1905wl ve LA1905wg Modelleri
.....................................................................................
21
LA2205wg, LA2205wl ve LA22f Modelleri
.........................................................................
21
LA2405wg ve LA2405x Modelleri
......................................................................................
21
Kullan
ı
c
ı
Modlar
ı
n
ı
Girme
...................................................................................................................
22
Enerji Tasarrufu Özelli
ğ
i
.....................................................................................................................
22
v
Sample