HP Compaq LA2405x user manual download (Page 3 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 28
Bu K
ı
lavuz Hakk
ı
nda
Bu k
ı
lavuz monitör özellikleri, monitörün kurulumu ve teknik özellikler hakk
ı
nda bilgi verir.
UYARI!
Bu tarzda yaz
ı
lm
ı
ş
metinler, yönergelere uymaman
ı
n bedensel zarar veya ölümle
sonuçlanabilece
ğ
ini belirtir.
D
İ
KKAT:
Bu tarzda yaz
ı
lm
ı
ş
metinler, yönergelere uymad
ı
ğ
ı
n
ı
z takdirde donan
ı
m
ı
n zarar
görebilece
ğ
ini veya bilgi kayb
ı
yla kar
ş
ı
la
ş
abilece
ğ
inizi belirtir.
NOT:
Bu tarzda yaz
ı
lm
ı
ş
metinler, önemli ek bilgiler sa
ğ
lar.
iii
Sample