HP Compaq LA2405x user manual download (Page 27 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 28
Önceden Ayarlanm
ı
ş
Ekran Çözünürlüklerini Tan
ı
ma
A
ş
a
ğ
ı
da listelenen ekran çözünürlükleri en s
ı
k kullan
ı
lan modlard
ı
r ve varsay
ı
lan fabrika de
ğ
erleridir.
Bu monitör söz konusu ön ayarl
ı
modlar
ı
otomatik olarak tan
ı
r ve uygun boyutta ve ekranda
ortalanm
ı
ş
olarak görüntüler.
LA1905wl ve LA1905wg Modelleri
Tablo A-6
Fabrika Ön Ayar Modlar
ı
Ön Ayar
Piksel Biçimi
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 960
60,00
60,00
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,94
59.89
LA2205wg, LA2205wl ve LA22f Modelleri
Tablo A-7
Fabrika Ön Ayar Modlar
ı
Ön Ayar
Piksel Biçimi
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 960
60,00
60,00
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 1200
75,00
60,00
9
1680 × 1050
65,29
60,00
LA2405wg ve LA2405x Modelleri
Tablo A-8
Fabrika Ön Ayar Modlar
ı
Ön Ayar
Piksel Biçimi
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2*
720 × 400*
31,469*
70,087*
3
800 × 600
37,879
60,317
Önceden Ayarlanm
ı
ş
Ekran Çözünürlüklerini Tan
ı
ma
21
Sample