HP Compaq LA2405x user manual download (Page 26 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 28
Tablo A-5
LA2405x Özellikleri (devam)
Boyutlar (taban dahil)
Yükseklik (en yüksek konum)
Yükseklik (en alçak konum)
Derinlik
Geni
ş
lik
48,75 cm
38,05 cm
27,84 cm
55,68 cm
19,19 inç
14,98 inç
10,96 inç
21,92 inç
Maksimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü
1920 x 1200 (60 Hz) analog giri
ş
1920 x 1200 (60 Hz) DisplayPort dijital
giri
ş
1920 x 1200 (60 Hz) DVI dijital giri
ş
(azalt
ı
lm
ı
ş
kararma)
Optimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü
1920 x 1200 (60 Hz) analog giri
ş
1920 x 1200 (60 Hz) dijital giri
ş
Metin Modu
720 × 400
Nokta Uzakl
ı
ğ
ı
0,270 (Y) × 0,270 (G) mm
İ
nç Ba
ş
ı
na Dü
ş
en Piksel
94 PPI
Sat
ı
r Frekans
ı
24 - 76 kHz
Dikey Yenileme H
ı
z
ı
50 - 60 Hz
Çevresel Gereksinimler S
ı
cakl
ı
k
Çal
ı
ş
ma Ortam
ı
S
ı
cakl
ı
ğ
ı
Saklama S
ı
cakl
ı
ğ
ı
5 - 35° C
-20 ila 60° C
41 ila 95° F
-4 ila 140° F
Ba
ğ
ı
l Nem
%20 - 80
Güç Kayna
ğ
ı
100 - 265 VAC, 50/60 Hz
Rak
ı
m:
Çal
ı
ş
ı
rken
Storage (Depolama)
0 - 5000 m
0 - 12192 m
0 - 16.400 feet
0 - 40.000 feet
Ölçülen Güç Tüketimi:
Tam Güç
Tipik Ayarlar
Energy Star Test Yöntemleri
Uyku
Kapatma
35,3 watt
24 watt
23,2 watt
.42 watt
.39 watt
Giri
ş
Terminali
Kablolu bir VGA konektörü dahildir; bir
DVI konektörü, kablo dahildir; bir
DisplayPort konektörü (kablo dahil de
ğ
il)
20
Ek A
Teknik Özellikler
Sample