HP Compaq LA2405x user manual download (Page 25 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 28
Tablo A-4
LA2405wg Belirtimleri (devam)
Optimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü
1920 x 1200 (60 Hz) analog giri
ş
1920 x 1200 (60 Hz) dijital giri
ş
Metin Modu
720 × 400
Nokta Aral
ı
ğ
ı
0,270 (Y) × 0,270 (G) mm
İ
nç Ba
ş
ı
na Dü
ş
en Piksel
94 PPI
Yatay Frekans
24 - 76 kHz
Dikey Yenileme H
ı
z
ı
50 - 60 Hz
Çevresel Gereksinimler S
ı
cakl
ı
k
Çal
ı
ş
ma S
ı
cakl
ı
ğ
ı
Saklama S
ı
cakl
ı
ğ
ı
5 - 35° C
-20 - 60° C
41 - 95° F
-4 - 140° F
Ba
ğ
ı
l Nem
%20 - 80
Güç Kayna
ğ
ı
100 – 265 VAC, 50/60 Hz
Yükseklik:
Çal
ı
ş
ı
rken
Depolama
0 - 5000 m
0 - 12192 m
0 - 16.400 feet
0 - 40.000 feet
Ölçülen Güç Tüketimi:
Tam Güç
Normal Ayarlar
Energy Star Test Yöntemleri
Uyku
Kapatma
48,4 watt
42,1 watt
34,5 watt
0,86 watt
0,51 watt
Giri
ş
Terminali
Kablo dahil bir VGA konektörü; kablo
dahil bir DVI konektörü; bir DisplayPort
konektörü (kablo dahil de
ğ
il)
LA2405x Modeli
Tablo A-5
LA2405x Özellikleri
Ekran
Tür
60,96 cm geni
ş
ekran
TFT LCD
24 inç geni
ş
ekran
Görülebilir Görüntü Boyutu
60,96 cm çapraz
24 inç çapraz
E
ğ
im
-5 ila 30°
Dönü
ş
ı
s
ı
-170 ila 170°
Maksimum A
ğ
ı
rl
ı
k (Paketsiz)
6,8 kg
14,99 libre
LA2405x Modeli
19
Sample