HP Compaq LA2405x user manual download (Page 24 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 28
Tablo A-3
LA2205wl/LA22f Spesifikasyonlar
ı
(devam)
Çevresel Gereksinimler S
ı
cakl
ı
k
Çal
ı
ş
ma S
ı
cakl
ı
ğ
ı
Saklama S
ı
cakl
ı
ğ
ı
5 - 35° C
-20 - 60° C
41 - 95° F
-4 - 140° F
Ba
ğ
ı
l Nem
%20 - 80
Güç Kayna
ğ
ı
100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Yükseklik:
Çal
ı
ş
ı
rken
Depolama
0 - 5000 m
0 - 12192 m
0 - 16.400 feet
0 - 40.000 feet
Ölçülen Güç Tüketimi:
Tam Güç
Normal Ayarlar
Energy Star Test Yöntemleri
Uyku
Kapatma
34,6 watt
27,8 watt
20,5 watt
0,55 watt
0,42 watt
Giri
ş
Terminali
Kablo dahil bir VGA konektörü; kablo
dahil bir DVI konektörü; bir DisplayPort
konektörü (kablo dahil de
ğ
il)
LA2405wg Modeli
Tablo A-4
LA2405wg Belirtimleri
Ekran
Tür
60,96 cm geni
ş
ekran
TFT LCD
24 inç geni
ş
ekran
Görüntülenebilir Resim Boyutu
60,96 cm çapraz
24 inç çapraz
E
ğ
im
-5 - 30°
Dönü
ş
ı
s
ı
-170 - 170°
Maksimum A
ğ
ı
rl
ı
k (Paketsiz)
7,9 kg
17,42 lb.
Boyutlar (taban dahil)
Yükseklik (en yüksek konum)
Yükseklik (en alçak konum)
Derinlik
Geni
ş
lik
48,75 cm
38,05 cm
27,84 cm
55,68 cm
19,19 inç
14,98 inç
10,96 inç
21,92 inç
Maksimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü
1920 x 1200 (60 Hz) analog giri
ş
1920 x 1200 (60 Hz) DisplayPort dijital
giri
ş
1920 x 1200 (60 Hz) DVI dijital giri
ş
(azalt
ı
lm
ı
ş
kararma)
18
Ek A
Teknik Özellikler
Sample