HP Compaq LA2405x user manual download (Page 23 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 28
Tablo A-2
LA2205wg Belirtimleri (devam)
Yükseklik:
Çal
ı
ş
ı
rken
Depolama
0 - 5000 m
0 - 12192 m
0 - 16.400 feet
0 - 40.000 feet
Ölçülen Güç Tüketimi:
Tam Güç
Normal Ayarlar
Energy Star Test Yöntemleri
Uyku
Kapatma
31 watt
23 watt
21,4 watt
0,55 watt
0,48 watt
Giri
ş
Terminali
Kablo dahil bir VGA konektörü; kablo
dahil bir DVI konektörü; bir DisplayPort
konektörü (kablo dahil de
ğ
il)
LA2205wl/LA22f Modelleri
Tablo A-3
LA2205wl/LA22f Spesifikasyonlar
ı
Ekran
Tür
55,9 cm geni
ş
ekran
TFT LCD
22 inç geni
ş
ekran
Görüntülenebilir Resim Boyutu
55,9 cm çapraz
22 inç çapraz
E
ğ
im
-5 - 30°
Dönü
ş
ı
s
ı
-170 - 170°
Maksimum A
ğ
ı
rl
ı
k (Paketsiz)
6,6 kg
14,6 lb.
Boyutlar (taban dahil)
Yükseklik (en yüksek konum)
Yükseklik (en alçak konum)
Derinlik
Geni
ş
lik
45,22 cm
37,35 cm
25,49 cm
51,12 cm
17,80 inç
14,70 inç
10,04 inç
20,13 inç
Maksimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü
1680 x 1050 (60 Hz) analog giri
ş
1680 x 1050 (60 Hz) dijital giri
ş
Optimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü
1680 x 1050 (60 Hz) analog giri
ş
1680 x 1050 (60 Hz) dijital giri
ş
Metin Modu
720 × 400
Nokta Aral
ı
ğ
ı
0,282 (Y) × 0,282 (G) mm
İ
nç Ba
ş
ı
na Dü
ş
en Piksel
90,1 PPI
Yatay Frekans
24 - 83 kHz
Dikey Yenileme H
ı
z
ı
48 - 76 Hz
LA2205wl/LA22f Modelleri
17
Sample