HP Compaq LA2405x user manual download (Page 22 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 28
Tablo A-1
LA1905wl/LA1905wg Spesifikasyonlar
ı
(devam)
Yükseklik:
Çal
ı
ş
ı
rken
Depolama
0 - 5000 m
0 - 12192 m
0 - 16.400 feet
0 - 40.000 feet
Giri
ş
Terminali
Kablo dahil bir VGA konektörü; kablo
dahil bir DVI konektörü; bir DisplayPort
konektörü (kablo dahil de
ğ
il)
LA2205wg Modeli
Tablo A-2
LA2205wg Belirtimleri
Ekran
Tür
55,9 cm geni
ş
ekran
TFT LCD
22 inç geni
ş
ekran
Görüntülenebilir Resim Boyutu
55,9 cm çapraz
22 inç çapraz
E
ğ
im
-5 - 30°
Dönü
ş
ı
s
ı
-170 - 170°
Maksimum A
ğ
ı
rl
ı
k (Paketsiz)
7,25 kg
15,98 lb.
Boyutlar (taban dahil)
Yükseklik (en yüksek konum)
Yükseklik (en alçak konum)
Derinlik
Geni
ş
lik
45,22 cm
37,35 cm
25,49 cm
51,12 cm
17,80 inç
14,70 inç
10,04 inç
20,13 inç
Maksimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü
1680 x 1050 (60 Hz) analog giri
ş
1680 x 1050 (60 Hz) dijital giri
ş
Optimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü
1680 x 1050 (60 Hz) analog giri
ş
1680 x 1050 (60 Hz) dijital giri
ş
Metin Modu
720 × 400
Nokta Aral
ı
ğ
ı
0,282 (Y) × 0,282 (G) mm
İ
nç Ba
ş
ı
na Dü
ş
en Piksel
90,1 PPI
Yatay Frekans
24 - 83 kHz
Dikey Yenileme H
ı
z
ı
50 - 76 Hz
Çevresel Gereksinimler S
ı
cakl
ı
k
Çal
ı
ş
ma S
ı
cakl
ı
ğ
ı
Saklama S
ı
cakl
ı
ğ
ı
5 - 35° C
-20 - 60° C
41 - 95° F
-4 - 140° F
Ba
ğ
ı
l Nem
%20 - 80
Güç Kayna
ğ
ı
100 – 240 VAC, 50/60 Hz
16
Ek A
Teknik Özellikler
Sample