HP Compaq LA2405x user manual download (Page 21 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 28
A
Teknik Özellikler
NOT:
Tüm performans özellikleri, bile
ş
en üreticileri taraf
ı
ndan sa
ğ
lanmaktad
ı
r. Performans
özellikleri, tüm HP bile
ş
en üreticilerinin tipik performans düzeyi özelliklerinin en üst de
ğ
erleri olarak
verilmi
ş
tir. Bile
ş
enlerin gerçek performanslar
ı
daha yüksek ya da daha dü
ş
ük olabilir.
LA1905wl/LA1905wg Modelleri
Tablo A-1
LA1905wl/LA1905wg Spesifikasyonlar
ı
Ekran
Tür
48,1 cm geni
ş
ekran
TFT LCD
19 inç geni
ş
ekran
Görüntülenebilir Resim Boyutu
48,1 cm çapraz
19 inç çapraz
E
ğ
im
-5 - 30°
Dönü
ş
ı
s
ı
-170 - 170°
Boyutlar (taban dahil)
Yükseklik (en yüksek konum)
Yükseklik (en alçak konum)
Derinlik
Geni
ş
lik
42,95 cm
37,15 cm
24,48 cm
44,46 cm
16,91 inç
14,63 inç
9,64 inç
17,5 inç
Maksimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü
1440 x 900 (60 Hz) analog giri
ş
1440 x 900 (60 Hz) dijital giri
ş
Optimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü
1440 x 900 (60 Hz) analog giri
ş
1440 x 900 (60 Hz) dijital giri
ş
Metin Modu
720 × 400
Nokta Aral
ı
ğ
ı
0,284 (Y) × 0,284 (G) mm
İ
nç Ba
ş
ı
na Dü
ş
en Piksel
89,4 PPI
Yatay Frekans
24 - 83 kHz
Dikey Yenileme H
ı
z
ı
50 - 76 Hz
Çevresel Gereksinimler S
ı
cakl
ı
k
Çal
ı
ş
ma S
ı
cakl
ı
ğ
ı
Saklama S
ı
cakl
ı
ğ
ı
5 - 35° C
-20 - 60° C
41 - 95° F
-4 - 140° F
Ba
ğ
ı
l Nem
%20 - 80
Güç Kayna
ğ
ı
100 – 240 VAC 50/60 Hz
LA1905wl/LA1905wg Modelleri
15
Sample