HP Compaq LA2405x user manual download (Page 20 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 28
3
Daha Fazla Bilgi Bulma
Ba
ş
vuru K
ı
lavuzlar
ı
Ş
unlar hakk
ı
nda ek bilgi için bkz. monitörünüzle gelen CD'deki
HP LCD Monitörler Referans K
ı
lavuzu
:
Monitör performans
ı
n
ı
optimize etme
Güvenlik ve bak
ı
m yönergeleri
Yaz
ı
l
ı
m
ı
CD'den yükleme
OSD menüsünü kullanma
Yaz
ı
l
ı
m
ı
Web'den indirme
Kurum mevzuat bilgileri
S
ı
k kar
ş
ı
la
ş
ı
lan sorunlara önerilen çözüm
H
ı
rs
ı
zl
ı
ğ
a kar
ş
ı
cayd
ı
r
ı
c
ı
l
ı
k hakk
ı
nda daha fazla bilgi için, monitörünüzle verilen CD'de yer alan
HP
Display Assistant Kullan
ı
m K
ı
lavuzu
'na bak
ı
n.
Ürün Deste
ğ
i
Monitörü kullanma ve ayarlama hakk
ı
nda ek bilgi için
support
adresine gidin. Ülke
veya bölgenizi seçin,
Ürün Deste
ğ
i ve Sorun Giderme
'yi seçin ve ARA penceresine monitörünüzün
modelini girin.
14
Bölüm 3
Daha Fazla Bilgi Bulma
Sample