HP Compaq LA2405x user manual download (Page 14 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 28
2.
En iyi görü
ş
ı
s
ı
n
ı
sa
ğ
lamak için monitörü sola veya sa
ğ
a döndürün.
Ş
ekil 2-5
Monitörü Döndürme
3.
Rahat bir görme konumu için monitörün yüksekli
ğ
ini göz seviyenize paralel olacak biçimde
ayarlay
ı
n.
NOT:
Monitör ilk kez aç
ı
ld
ı
ğ
ı
nda, ekran ba
ş
l
ı
ğ
ı
tam yükseklik konumuna ayarlanamayacak
ş
ekilde kilitlenir. Ekran ba
ş
l
ı
ğ
ı
n
ı
tam yüksekli
ğ
e ayarlamak için, a
ş
a
ğ
ı
bast
ı
rarak kilidini aç
ı
n,
ard
ı
ndan üst k
ı
sm
ı
ndan yukar
ı
çekerek tam yükseklik konumuna kald
ı
r
ı
n.
Ş
ekil 2-6
Yüksekli
ğ
i Ayarlama
8
Bölüm 2
Monitörü Kurma
Sample