HP Compaq LA2405x user manual download (Page 13 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 28
Tablo 2-1
Monitör Ön Panel Denetimleri (devam)
Denetim
İş
lev
5
Güç I
ş
ı
ğ
ı
Ye
ş
il = Tam güç.
Sar
ı
= Uyku modu.
Yan
ı
p Sönen Sar
ı
= Uyku Süreölçer modu.
6
Güç
Monitörü açar veya kapat
ı
r.
NOT:
Bir OSD menü simülatörü görüntülemek içi,
go/sml
adresindeki HP Mü
ş
teri
Otomatik Onar
ı
m Servisleri Medya Kitapl
ı
ğ
ı
'n
ı
ziyaret edin.
Monitörü Ayarlama
NOT:
Monitör modeliniz a
ş
a
ğ
ı
daki
ş
ekillerde gösterilen modelden farkl
ı
olabilir.
1.
Monitörü rahat bir göz seviyesine ayarlamak için monitör panelini arkaya veya öne do
ğ
ru e
ğ
in.
Ş
ekil 2-4
Monitör E
ğ
imini Ayarlama
Monitörü Ayarlama
7
Sample