HP Compaq LA2405x user manual download (Page 9 of 28)

Languages: Swedish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 28
2
Installera bildskärmen
Inför installationen av bildskärmen ska du kontrollera att strömmen till bildskärm, datorsystem och
eventuell kringutrustning är avstängd. Gå därefter igenom följande anvisningar.
Fälla ut bildskärmens piedestalfot
1.
Lyft upp bildskärmen ur lådan och placera den med fronten nedåt på en plan yta.
2.
Håll ned bildskärmsfoten med en hand (1) och fatta sedan tag i handtaget med den andra
handen och fäll upp bildskärmshuvudet 90 grader (2).
VIKTIGT:
Rör inte vid LCD-panelens yta. Om du trycker på panelen kan detta orsaka färgavvikelser
eller att de flytande kristallerna hamnar i oordning. Om så sker kommer inte bildskärmen att återgå till
normalt skick.
Bild 2-1
Fälla ut bildskärmsfoten
OBS!
Första gången bildskärmen fälls upp är bildskärmshuvudet låst och kan inte justeras till
fullhöjdsläge. Du justerar bildskärmshuvudet till full höjd genom att trycka ned bildskärmshuvudet så
att det frigörs och sedan dra det uppåt så att det höjs till fullhöjdsläge.
Fälla ut bildskärmens piedestalfot
3
Sample