HP Compaq LA2405x user manual download (Page 8 of 28)

Languages: Swedish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 28
HP Display Assistant för justering av bildskärmens inställningar
Förhindrande av stöld aktiverat via programmet HP Display Assistant
Kopieringsskydd med HDCP i DVI- och DisplayPort-ingångar
Program- och dokumentations-CD som innehåller bildskärmsdrivrutiner och
produktdokumentation
Strömsparfunktion för att uppfylla kraven på minskad energiförbrukning
Energy Star-godkänd
Intelligent hantering av inventarier
Uppfyller kraven enligt följande föreskrifter:
EUs CE-direktiv
Svenska TCO-föreskrifter
2
Kapitel 1
Produktens funktioner
Sample