HP Compaq LA2405x user manual download (Page 5 of 28)

Languages: Swedish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 28
Innehåll
1
Produktens funktioner
....................................................................................................................................
1
HPs LCD-skärmar
................................................................................................................................
1
2
Installera bildskärmen
....................................................................................................................................
3
Fälla ut bildskärmens piedestalfot
........................................................................................................
3
Komponenter på baksidan
...................................................................................................................
4
Ansluta kablarna
...................................................................................................................................
5
Frontpanelens kontroller
.......................................................................................................................
6
Justera bildskärmen
.............................................................................................................................
7
Slå på bildskärmen
...............................................................................................................................
9
Ansluta USB-enheter
............................................................................................................................
9
Ta av bildskärmsfoten
........................................................................................................................
11
Montera bildskärmen
.........................................................................................................
12
Placering av etiketter med spänning och strömstyrka
........................................................................
13
Montera ett kabellås
...........................................................................................................................
13
3
Hitta mer information
....................................................................................................................................
14
Referenshandböcker
..........................................................................................................................
14
Produktsupport
...................................................................................................................................
14
Bilaga A
Tekniska data
....................................................................................................................................
15
Modell LA1905wl/LA1905wg
..............................................................................................................
15
LA2205wg
..........................................................................................................................................
16
Modellerna LA2205wl/LA22f
..............................................................................................................
17
LA2405wg
..........................................................................................................................................
18
Modell LA2405x
..................................................................................................................................
19
Avkänning av förinställda skärmupplösningar
....................................................................................
21
Modell LA1905wl och LA1905wg
.......................................................................................
21
Modell LA2205wg, LA2205wl och LA22f
...........................................................................
21
Modellerna LA2405wg och LA2405x
.................................................................................
21
Ange användarlägen
..........................................................................................................................
22
Strömsparfunktion
..............................................................................................................................
22
v
Sample