HP Compaq LA2405x user manual download (Page 3 of 28)

Languages: Swedish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 28
Om den här handboken
Den här guiden ger information om bildskärmsfunktioner, installation av bildskärmen och tekniska
specifikationer.
VARNING:
Den här texten ger information om att allvarliga personskador eller dödsfall kan uppstå
om instruktionerna inte följs.
VIKTIGT:
Den här typen av text visar att utrustningen kan skadas eller information kan förloras om
inte föreskrifterna följs.
OBS!
Den här typen av text ger viktig kompletterande information.
iii
Sample