HP Compaq LA2405x user manual download (Page 28 of 28)

Languages: Swedish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 28
Tabell A-8
Fabriksinställda lägen (fortsättning)
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 960
60,00
60,00
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 1200
75,00
60,00
9
1680 × 1050
65,29
60,00
10
1920 × 1080
67,5
60,00
11
1920 × 1200
74,038
59,95
12
1920 × 1200
74,556
60,00
*
Förinställning 2 stöds inte på modellen LA2405x.
Ange användarlägen
Ibland krävs ett läge för videokontrollerns signal som inte är förinställt, om:
Du inte använder en grafikadapter av standardtyp.
Du inte använder ett förinställt läge.
Om detta händer kan du behöva justera om bildskärmens parametrar genom att använda
skärmmenyn. Dina ändringar kan göras på en eller alla dessa lägen och sparas i minnet. Bildskärmen
lagrar automatiskt den nya inställningen. Precis som för det förinställda läget känner bildskärmen
därefter av det nya läget. Förutom fabrikens förinställda lägen finns det 15 (LA1905wg), 20
(LA2205wg och LA22f) eller 25 (LA2405wg) användarlägen som kan anges och lagras.
Strömsparfunktion
Bildskärmarna stöder också ett läge med lägre effektförbrukning. Läget med lägre effektförbrukning
aktiveras automatiskt om horisontell och/eller vertikal synksignal inte kan kännas av. När dessa
signaler inte kan kännas av, släcks skärmen och bakgrundsbelysningen. På/av-lampan lyser
dessutom gult. I detta läge är skärmens effektförbrukning lägre än 2 W. Efter en kort
uppvärmningsperiod återgår bildskärmen till normalläge.
Instruktioner om hur strömsparfunktionerna (kallas ibland energihanteringsfunktioner) ställs in finns i
handboken till din dator.
OBS!
Strömsparfunktionen ovan fungerar bara om bildskärmen är ansluten till en dator med
strömsparfunktioner.
Genom att välja inställningar för bildskärmens strömsparfunktion kan du också programmera den så
att strömsparläget startar vid en viss tidpunkt. När strömsparfunktionen aktiveras börjar strömlampan
blinka gult.
22
Bilaga A
Tekniska data
Sample