HP Compaq LA2405x user manual download (Page 27 of 28)

Languages: Swedish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 28
Avkänning av förinställda skärmupplösningar
Skärmupplösningarna nedan är de vanligaste och ställs in på fabriken som standardvärden. Den här
skärmen känner automatiskt av de förinställda lägena, som visas med korrekt storlek och är
placerade mitt på skärmen.
Modell LA1905wl och LA1905wg
Tabell A-6
Fabriksinställda lägen
Förinställt
Pixelformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 960
60,00
60,00
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,94
59,89
Modell LA2205wg, LA2205wl och LA22f
Tabell A-7
Fabriksinställda lägen
Förinställt
Pixelformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 960
60,00
60,00
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 1200
75,00
60,00
9
1680 × 1050
65,29
60,00
Modellerna LA2405wg och LA2405x
Tabell A-8
Fabriksinställda lägen
Förinställt
Pixelformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2*
720 × 400*
31,469*
70,087*
3
800 × 600
37,879
60,317
Avkänning av förinställda skärmupplösningar
21
Sample