HP Compaq LA2405x user manual download (Page 24 of 28)

Languages: Swedish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 28
Tabell A-3
Tekniska data för LA2205wl/LA22f (fortsättning)
Krav på omgivande miljö och temperatur
Drifttemperatur
Temperatur vid förvaring
5 till 35 °C
-20 till 60 °C
41 till 95 °F
-4 till 140 °F
Relativ luftfuktighet
20 till 80 %
Strömkälla
100 – 240 V~, 50/60 Hz
Höjd över havet:
Vid drift
Vid förvaring
0 till 5 000 m
0 till 12 192 m
0 till 16 400 fot
0 till 40 000 fot
Uppmätt energiförbrukning:
Normalläge
Typiska inställningar
Testmetoder för Energy Star
Viloläge
Stäng av
34,6 W
27,8 W
20,5 W
0,55 W
0,42 W
Inmatningsterminal
En VGA-kontakt inklusive kabel; en DVI-
kontakt inklusive kabel; en DisplayPort-
kontakt (exklusive kabel)
LA2405wg
Tabell A-4
Tekniska data för LA2405wg
Bildskärm
Typ
60,96 cm bredbildsskärm
TFT LCD
24-tums bredbildsskärm
Den synliga bildens storlek
60,96 cm diagonalt
24 tum diagonalt
Lutning
-5 till 30°
Vridning
-170 till 170°
Maximal vikt (ouppackad)
7,9 kg
17,42 lbs.
Mått (inklusive fot)
Höjd (högsta läge)
Höjd (lägsta läge)
Djup
Bredd
48,75 cm
38,05 cm
27,84 cm
55,68 cm
19,19 tum
14,98 tum
10,96 tum
21,92 tum
Maximal grafikupplösning
1920 × 1200 (60 Hz) analog inmatning
1920 x 1200 (60 Hz) digital DisplayPort-
inmatning
1920 x 1200 (60 Hz) digital DVI-
inmatning (reducerad släckning)
18
Bilaga A
Tekniska data
Sample