HP Compaq LA2405x user manual download (Page 20 of 28)

Languages: Swedish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 28
3
Hitta mer information
Referenshandböcker
I
referenshandboken för HP LCD-skärmar
som finns på CD-skivan som medföljde bildskärmen hittar
du ytterligare information om:
Optimera bildskärmens prestanda
Riktlinjer för Säkerhet och underhåll
Installera programvara från CD-skivan
Använda skärmmenyn
Hämta program från webben
Information om bestämmelser
Rekommenderad lösning på vanliga problem
För information om förhindrande av stöld, se
användarhandboken för HP Display Assistant
på CD-
skivan som medföljde bildskärmen.
Produktsupport
Det finns ytterligare information om hur du använder och justerar bildskärmen på
support
. Välj ditt land eller region, välj
Product Support & Troubleshooting
(Produktstöd och
felsökning) och ange din bildskärmsmodell i fönstret SEARCH.
14
Kapitel 3
Hitta mer information
Sample