HP Compaq LA22f user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 29
HP Display Assistant za prilagajanje nastavitev monitorja
Prepre
č
evanje kraje s pomo
č
jo programske opreme HP Display Assistant
Podpora za zaš
č
ito pred kopiranjem HDCP na vhodih DVI in DisplayPort
CD s programsko opremo, gonilniki za monitor in dokumentacijo o izdelku
Funkcija var
č
evanja z energijo za izpolnjevanje zahtev po zmanjšani porabi elektri
č
ne energije
Ustreza zahtevam Energy Star
Nadzor sredstev z inteligentnim upravljanjem
Skladnost z naslednjimi predpisi:
direktive EU o CE
švedske zahteve TCO
2
Poglavje 1
Funkcije izdelka
Sample