HP Compaq LA2405x user manual download (Page 5 of 29)

Languages: Slovene
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 29
Kazalo
1
Funkcije izdelka
..............................................................................................................................................
1
HP-jevi monitorji LCD
...........................................................................................................................
1
2
Nastavitev monitorja
.......................................................................................................................................
3
Odpiranje stojala
..................................................................................................................................
3
Komponente na zadnji strani
................................................................................................................
4
Priklju
č
itev kablov
.................................................................................................................................
5
Gumbi na sprednji strani
......................................................................................................................
6
Prilagajanje monitorja
...........................................................................................................................
7
Vklop monitorja
.....................................................................................................................................
9
Priklju
č
itev naprav USB
......................................................................................................................
10
Odstranjevanje stojala monitorja
........................................................................................................
11
Pritrditev monitorja
.............................................................................................................
12
Nalepke s tehni
č
nimi podatki monitorja
..............................................................................................
13
Namestitev klju
č
avnice za kabel
........................................................................................................
13
3
Dodatne informacije
.....................................................................................................................................
14
Referen
č
ni priro
č
niki
...........................................................................................................................
14
Podpora za izdelke
.............................................................................................................................
14
Dodatek A
Tehni
č
ni podatki
............................................................................................................................
15
Modela LA1905wl/LA1905wg
.............................................................................................................
15
Model LA2205wg
................................................................................................................................
16
Modela LA2205wl/LA22f
....................................................................................................................
17
Model LA2405wg
................................................................................................................................
18
Model LA2405x
..................................................................................................................................
19
Vnaprej nastavljene lo
č
ljivosti zaslona
...............................................................................................
21
Modela LA1905wl in LA1905wg
........................................................................................
21
Modeli LA2205wg, LA2205wl in LA22f
..............................................................................
21
Modela LA2405wg in LA2405x
..........................................................................................
22
Vnos uporabniških na
č
inov
................................................................................................................
22
Funkcija za var
č
evanje z energijo
......................................................................................................
22
v
Sample