HP Compaq LA2405x user manual download (Page 3 of 29)

Languages: Slovene
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 29
O tem priro
č
niku
Ta navodila dajejo informacije o funkcijah monitorja, pripravi monitorja in njegovih tehni
č
nih podatkih.
OPOZORILO!
Tako poudarjeno besedilo opozarja, da utegnete biti izpostavljeni nevarnosti telesnih
poškodb ali smrtni nevarnosti,
č
e ne boste upoštevali navodil.
POZOR:
Tako poudarjeno besedilo opozarja, da se lahko oprema poškoduje oziroma podatki
izgubijo,
č
e ne boste upoštevali navodil.
OPOMBA:
Tako poudarjeno besedilo ozna
č
uje pomembne dodatne informacije.
iii
Sample