HP Compaq LA2405x user manual download (Page 29 of 29)

Languages: Slovene
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 29
in lu
č
ka za napajanje sveti oranžno, monitor pa porabi manj kot 2 W energije. Monitor potrebuje nekaj
č
asa, da znova preklopi v obi
č
ajni na
č
in delovanja.
Navodila za nastavitev funkcij za var
č
evanje z energijo (v
č
asih imenovana tudi funkcije za upravljanje
porabe) najdete v priro
č
niku z navodili za ra
č
unalnik.
OPOMBA:
Opisana funkcija za var
č
evanje z energijo deluje samo,
č
e je monitor priklju
č
en v
ra
č
unalnik, ki to funkcijo podpira.
Z izbiro ustreznih nastavitev v orodju Energy Saver, priloženem monitorju, ga lahko nastavite tudi
tako, da v na
č
in nižje porabe preklopi po vnaprej dolo
č
enem
č
asu. V tem primeru bo lu
č
ka za
napajanje utripala oranžno.
Funkcija za var
č
evanje z energijo
23
Sample