HP Compaq LA2405x user manual download (Page 28 of 29)

Languages: Slovene
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 29
Tabela A-7
Tovarniško privzeti na
č
ini (Se nadaljuje)
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 1200
75,00
60,00
9
1680 × 1050
65,29
60,00
Modela LA2405wg in LA2405x
Tabela A-8
Tovarniško privzeti na
č
ini
Prednastavljen
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpi
č
na frekvenca
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2*
720 × 400*
31,469*
70,087*
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 960
60,00
60,00
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 1200
75,00
60,00
9
1680 × 1050
65,29
60,00
10
1920 × 1080
67,5
60,00
11
1920 × 1200
74,038
59,95
12
1920 × 1200
74,556
60,00
*
Prednastavitev 2 ni podprta pri modelu LA2405x.
Vnos uporabniških na
č
inov
Grafi
č
na kartica lahko zahteva na
č
in prikazovanja, ki ni prednastavljen,
č
e:
ne uporabljate standardne grafi
č
ne kartice;
ne uporabljate prednastavljenega na
č
ina.
Č
e se to zgodi, boste morda morali z zaslonskim menijem spremeniti nastavitve monitorja. Prilagodite
lahko vse na
č
ine in shranite spremembe. Monitor bo nove nastavitve samodejno shranil in zaznal nov
na
č
in kot enega od ostalih vnaprej nastavljenih na
č
inov. Poleg tovarniško privzetih na
č
inov obstaja še
15 (model LA1905wg), 20 (modela LA2205wg in LA22f) ali 25 (modela LA2405wg in LA2405x)
uporabniških na
č
inov, ki jih lahko vnesete in shranite.
Funkcija za var
č
evanje z energijo
Monitorji podpirajo na
č
in delovanja z manjšo porabo energije, v katerega preklopijo,
č
e zaznajo, da ni
signala za horizontalno in/ali vertikalno sinhronizacijo. V tem na
č
inu je zaslon
č
rn, osvetlitev ugasne
22
Dodatek A
Tehni
č
ni podatki
Sample