HP Compaq LA2405x user manual download (Page 27 of 29)

Languages: Slovene
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 29
Tabela A-5
Tehni
č
ni podatki za LA2405x (Se nadaljuje)
Izmerjena poraba energije:
Polna mo
č
Obi
č
ajne nastavitve
Preizkusne metode programa Energy Star
Mirovanje
Izklop
35,3 W
24 W
23,2 W
0,42 W
0,39 W
Vhodni priklju
č
ek
En priklju
č
ek VGA s priloženim kablom;
en priklju
č
ek DVI s priloženim kablom;
en priklju
č
ek DisplayPort (kabel ni
priložen)
Vnaprej nastavljene lo
č
ljivosti zaslona
Lo
č
ljivosti zaslona, navedene spodaj, so najpogosteje uporabljeni na
č
ini in so nastavljene kot
tovarniško privzete. Ta monitor samodejno prepozna vnaprej nastavljene na
č
ine, tako da se prikažejo
na sredini zaslona in v pravilni velikosti.
Modela LA1905wl in LA1905wg
Tabela A-6
Tovarniško privzeti na
č
ini
Prednastavljen
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpi
č
na frekvenca
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 960
60,00
60,00
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,94
59,89
Modeli LA2205wg, LA2205wl in LA22f
Tabela A-7
Tovarniško privzeti na
č
ini
Prednastavljen
Oblika slikovnih pik
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpi
č
na frekvenca
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 960
60,00
60,00
Vnaprej nastavljene lo
č
ljivosti zaslona
21
Sample