HP Compaq LA2405x user manual download (Page 25 of 29)

Languages: Slovene
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 29
Tabela A-4
Specifikacije LA2405wg (Se nadaljuje)
Najve
č
ja lo
č
ljivost
1920 x 1200 (60 Hz) analogni vhod
1920 × 1200 (60 Hz) digitalni vhod
DisplayPort
1920 × 1200 (60 Hz) digitalni vhod DVI
(manjša zatemnitev)
Optimalna lo
č
ljivost
1920 x 1200 (60 Hz) analogni vhod
1920 × 1200 (60 Hz) digitalni vhod
Besedilni na
č
in
720 × 400
Velikost pike
0,270 (V) x 0,270 (Š) mm
Slikovne pike na palec
94 pik na palec
Vodoravna frekvenca
od 24 do 76 kHz
Navpi
č
na hitrost osveževanja
od 50 do 60 Hz
Zahteve glede temperature okolja
Delovna temperatura
Temperatura skladiš
č
enja
5 do 35 °C
od –20 do 60 °C
od 41 do 95 °F
od –4 do 140 °F
Relativna vlažnost zraka
od 20 do 80 %
Vir napajanja
100–265 V (izmeni
č
na napetost), 50/60
Hz
Nadmorska višina:
Med delovanjem
Shranjevanje
od 0 do 5.000 m
od 0 do 12.192 m
od 0 do 16.400
č
evljev
od 0 do 40.000
č
evljev
Izmerjena poraba energije:
Polna mo
č
Obi
č
ajne nastavitve
Preizkusne metode programa Energy Star
Var
č
evalni na
č
in
Izklop
48,4 W
42,1 W
34,5 W
0,86 W
0,51 W
Vhodni priklju
č
ek
En priklju
č
ek VGA s priloženim kablom;
en priklju
č
ek DVI s priloženim kablom;
en priklju
č
ek DisplayPort (kabel ni
priložen)
Model LA2405x
Tabela A-5
Tehni
č
ni podatki za LA2405x
Zaslon
Vrsta
60,96-centimetrski široki zaslon
TFT LCD
24-pal
č
ni široki zaslon
Vidna površina zaslona
Diagonala 60,96 cm
24-pal
č
na diagonala
Model LA2405x
19
Sample